Ch.L.P.I. o.z.

Aktuality
Aktivity občianskeho združenia
Z.O.Z.E.
Zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika
Pacientsky orientovaná medicína
Úvod O nás Ciele Upozornenia
Ch.L.P.I.
Chronické latentné perzistentné infekcie
Oznamujeme verejnosti, že občianske združenie Ch.L.P.I oficiálne zaniklo dňa 16.11.2017. ... čítať ďalej
Úvod
Poslanie týchto stránok
  1. Oboznámiť verejnosť o problematike chronických latentných perzistentných infekcií a zdrojovo orientovanej zdravotníckej ekonomike (bližšie v jednotlivých častiach)
  2. Informovať verejnosť o vzniku a aktivitách občianskeho združenia Chronické latentne perzistentné infekcie (bližšie v časti "Ciele")
  3. Registrácia postihnutých, odborníkov alebo iných záujemcov o predmetnú problematiku za účelom rôznych možností podpory našej aktivity (bližšie v časti "Registrácia")
  4. Ozrejmiť súvislosť medzi zdrojovo orientovanou zdravotníckou ekonomikou a úspešnou liečbou chronických latentných perzistentných infekcií (bližšie v časti "Aké sú súvislosti")

Keďže v súčasnej etape aktivít je nad naše možnosti poskytnúť plnohodnotnú lekársku pomoc a starostlivosť, prosíme o pochopenie a o rešpektovanie nasledovných opatrení.

Uvedené e-mailové kontakty a blogy občianskeho združenia neslúžia na odborné konzultácie ani na iné služby súvisiace s ambulantnou či nemocničnou starostlivosťou. Samozrejmosťou je nezneužívať e-mailové kontakty na neúčelovú tzv. nevyžiadanú poštu.

V prípade úspešného založenia plánovaného zdravotníckeho zariadenia pre pacientov postihnutých chronickými latentnými perzistentnými infekciami budeme všetkých registrovaných o danej udalosti informovať.