Ch.L.P.I. o.z. - O nás

Aktuality
Aktivity občianskeho združenia
Z.O.Z.E.
Zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika
Pacientsky orientovaná medicína
Úvod O nás Ciele Upozornenia
Ch.L.P.I.
Chronické latentné perzistentné infekcie
Oznamujeme verejnosti, že občianske združenie Ch.L.P.I oficiálne zaniklo dňa 16.11.2017. ... čítať ďalej
O nás
Pomoc a spolupráca

Ponúkame domácim a zahraničným súkromným záujemcom, ako aj štátnym inštitúciam spoluprácu pri založení zdravotníckeho zariadenia typu Z.O.Z.E. aj pre pacientov z iných krajín.
Kontakt:  
zoze@chlamydieoz.sk

 

V prípade záujmu o podporu aktivity občianskeho združenia je nasledovná možná pomoc:

 1. podpis pre petíciu len za seba
 2. zber podpisov pre petíciu aj od iných podporovateľov
 3. finančná podpora (dar, sponzorstvo..) účelová pre:
  • administráciu stránky alebo občianskeho združenia
  • štúdiu liečby novými metódami
  • diagnostické alebo terapeutické prístrojové zariadenie
 4. záujem o pozíciu investora nového modelu zdravotníckeho zariadenia Z.O.Z.E.
 5. sprostredkovateľ pre uvedenú finančnú či investičnú pomoc
 6. sympatizant bez členstva
 7. pasívny člen Ch.L.P.I. o.z.
 8. aktívny člen Ch.L.P.I. o.z.
 9. iná individuálne dohodnutá pomoc

 

Plánovaná petícia (zatiaľ v pripomienkovom procese):

 • podpora a založenie zdravotníckeho zariadenia typu Z.O.Z.E. prevažne pre liečbu Ch.L.P.I. ako aj pre zaškoľovanie a výchovu inovatívnej kategórie lekárov, ktorí sú nútení odchádzať do zahraničia (fakty o odlive "mozgov" zo Slovenska možno pozrieť tu)
 • ustanovenie odbornej lekárskej špecializácie chronických latentných perzistentných infekcií (podobne ako špecializácia pneumológie a ftizeológie, teda pľúcnych a TBC ochorení, čo nepatrí do štandardnej špecializácie infektológie)
 • zefektívnenie byrokracie pri predpisovaní účinnejších liečiv registrovaných v iných vyspelých krajinách, ale neregistrovaných v krajine, kde sú nútení lekári liečiť Ch.L.P.I.
 • dostatočné prispievanie zdravotnými poisťovňami v nákladnej liečbe u postihnutých pacientov
 • oficiálne uznanie diagnózy Ch.L.P.I. aj v prípade napr. invalidity, práceneschopnosti a inej sociálnej pomoci
 • oficiálne uznanie diagnózy Ch.L.P.I. ako choroby z povolania a rizikového faktora u zdravotníkov pracujúcich v predmetnej oblasti
 • zefektívnenie administratívy v prípade inovačných štúdií najnovších metód diagnostiky a liečby pre postihnutých pacientov dobrovoľníkov, ktorí sú inak odkázaní na samoexperimentovanie zo zúfalosti (fakty o inovačnej kríze Slovenska možno pozrieť tu)
 • riešenie epidemiologickej situácie Ch.L.P.I.
 • daňové, colné a iné zľavy pre lekárov v položkách potrebných pri liečbe Ch.L.P.I. pacientov v záujme zníženia konečnej ceny pre pacienta