Ch.L.P.I. o.z. - Blogy

Aktuality
Aktivity občianskeho združenia
Z.O.Z.E.
Zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika
Pacientsky orientovaná medicína
Úvod O nás Ciele Upozornenia
Ch.L.P.I.
Chronické latentné perzistentné infekcie
Oznamujeme verejnosti, že občianske združenie Ch.L.P.I oficiálne zaniklo dňa 16.11.2017. ... čítať ďalej
Blogy
Súčasný kapitalizmus v zdravotníctve

Zmyslom reálneho kapitalizmu je zarábať a investovať so ziskom. Existujú dve krajné polohy ľudskej povahy, jednou je altruizmus, druhou egoizmus. Rovnováha je základnou vlastnosťou stability. Pokiaľ bude altruizmus a egoizmus v mysli kažého v rovnováhe, budeme mať spravodlivú spoločnosť. Doposiaľ sa nikdy nič také na úrovni štátov neudialo. Slovo demokracia znamená, že máme spolurozhodovať o určitých veciach, nemusí ale znamenať spravodlivú spoločnosť. Spravodlivá spoločnosť sa odvíja od rovnováhy egoizmu a altruizmu každého z nás. Tým nemyslím, že spravodlivá rovnováha nastane prebytkom egoizmu jedného a prebytkom altruizmu druhého. Tomu sa hovorí nespravodlivá rovnováha, a nespravodlivá rovnováha sa deje aj v súčasnom svete. Preto je logické, že obete takejto nespravodlivosti sa búria, a profitujúci z nej sa ju naopak snažia udržať učinnými zbraňami. Je možné aby niekedy bola spravodlivá rovnováha na tomto svete? Je to možné len v prípade rovnocenného prístupu k sebe aj druhým. Je to vôbec reálne? Je, ale len za predpokladu, že by sa tak ľudia naozaj chceli správať. Orientácia ľudského myslenia je do značej miery podnietená výchovou. Ak je niekto trpezlivo vychovávaný k poctivosti, spravodlivosti, či zodpovednosti, je veľká šanca že takým bude. V súčasnosti je veľa ľudí orientovaných opačne, a mnohí sú niekde uprostred. Keď takýto ľudia vychovávajú ďaľšie pokolenia, vštepujú im svoje hodnoty. Etické princípy spolunažívania na globálnej úrovni určuje zákon. Etika zákona je na úrovni etiky zákonodarcov. Už samotné slovo "zákonodarca" nie je etické, pretože za dary sa neplatí, a zákonodarci za to dostávajú nadpriemerné platy. Preto by sa mali volať "zákonotvorcovia". Čím etickejší ľudia budú vytvárať zákony, tým budú spravodlivejšie. Súčasný zdravotnícko-ekonomický mechanizmus nie je výplodom vyspelej etiky, preto ak sa chceme posunúť k etickejšiemu (ľudskejšiemu) mechanizmu, Zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika (Z.O.Z.E.) je cestou k nemu. Ako ale presvedčiť zákonotvorcov, aby takýto mechanizmus aplikovali do zákona? Na to práve slúži táto iniciatíva, ktorá Vás nabáda k tomu urobiť všetko pre to, aby sa tak stalo. Preto Vás prosím, prispejte podľa svojich možností a schopností. Ak urobíme maximum možného pre takto orientovaný mechanizmus, stane sa realitou. Takže je už len na nás, či budeme mať lepšie zdravotníctvo, alebo nie. Spravme niečo užitočné pre seba a ďaľšie pokolenia.

I.V., 11.04.2013
Komentáre a diskusia k článku. Počet príspevkov: 1
© MUDr.E. Kozma, Slovakia
12.04.2013 - 12:27:11
Pekný príspevok. Je potešujúce, že sa konečne začína udomácňovať neskreslený názor o zdrojovo orientovanej zdravotníckej ekonomike vo verejnosti. Práve to je dôležité, aby bola táto koncepcia vnímaná ako všestranne výhodná a spravodlivá, v žiadnom prípade nie ako kampaň proti niekomu ! Nebezpečené sú interpretácie, ktoré to spájajú s nevýhodou či útokmi proti akejkoľvek strane. Preto patrí vďaka každému človeku, ktorý šíri neskreslenú pravdu. Myslím si, že sa táto informácia dostala zatiaľ k veľmi malej skupine ľudí a časom sa určite rozrastie, ale aj napriek tomu pribúdajú uvedomelí ľudia či pacienti aj z doterajšej malej oslovenej skupiny. V podstate sme všetci pacienti, aj lekári, takže nie je ani logické hovoriť o skupine zdravotníkov a pacientov. Je to len záležitosť času, ktorý určí kedy je ten istý človek zdravotníkom alebo pacientom. Týka sa to teda nás všetkých.