Ch.L.P.I. o.z. - Pre pacientov

Aktuality
Aktivity občianskeho združenia
Z.O.Z.E.
Zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika
Pacientsky orientovaná medicína
Úvod O nás Ciele Upozornenia
Ch.L.P.I.
Chronické latentné perzistentné infekcie
Oznamujeme verejnosti, že občianske združenie Ch.L.P.I oficiálne zaniklo dňa 16.11.2017. ... čítať ďalej
Pre pacientov
Nebezpečenstvá a varovania


Vážne nevyriešené a neriešené varovné problémy Ch.L.P.I.

  • problematická liečba detí v prípade klasickej dlhodobej antibiotickej liečby ako aj v prípade inej formy liečby pre náročnosť dodržiavania dlhodobého  liečebného režimu
  • nevyriešená povinnosť liečby pri eliminácii zdroja epidémie
  • nevyriešená postupnosť v liečbe pacientov, u ktorých je kontraindikovaná klasická dlhodobá antibiotická  liečba
  • nevyriešená platba pri finančnej náročnosti liečby u sociálne slabších skupín najmä v prípade povinnej liečby
  • nevyriešená nedisciplinovanosť v liečebnom režime, a tým problematickosť eliminácie epidemického zdroja infekcie
  • nejasnosť špecializácie, ktorej patrí liečba Ch.L.P.I.
  • nejednotnosť, protichodnosť a nekoordinovanosť postupov v liečbe medzi rôznymi lekármi - špecialistami v bežnej praxi


Odkaz pre tých, pre ktorých je kvalitná liečba finančne nedostupná:

Jednoduchý komerčný systém v liečbe Ch.L.P.I. je najrýchlejší a najjednoduchší systém založenia a realizácie zdravotníckych služieb pre starostlivosť o postihnutých pacientov. Pre vysoké diagnostické a liečebné náklady je avšak pre väčšinu v takejto forme neprístupný.
K vyriešeniu tejto sociálnej stránky zdravotníckej starostlivosti môže v trhovom systéme najviac zadosťučiniť Z.O.Z.E. model, avšak pri pasivite verejnosti a najmä dotknutej verejnosti je riešenie tejto sociálnej problematiky beznádejné!


Odkaz pre tých pacientov, ktorí očakávajú od lekára riešenie sociálnej situácie:

Hippokrates je zakladateľom vedeckého prístupu v medicíne a rovnako celistvého  tzv. holistického prístupu v medicíne. Dnes si však neuvedomujeme, že pôvodná hippokratovská koncepcia holistiky zahŕňa aj spoločenský faktor. V súčasnosti by to znamenalo, že lekár by mal mať kompetencie kľúčového rozhodovania do politickej, právnej a sociálnej zložky, ktorá významne ovplyvňuje zdravie populácie či už v pracovnom alebo inom  prostredí. V súčasnosti je lekár a hlavne klinický lekár bezmocný ovplyvniť sociálny faktov pri riešení zdravotných problémov pacientov.
Vedecká (exaktná) holistická medicína by mala byť preto harmonizovaná v pôvodnom zmysle Hippokratovej koncepcie tak, aby podmienky neboli tvorené nekvalifikovanou mocou. Je však na väčšine spoločnosti ako sa k tomu postaví, dôležité je, aby si uvedomila pri rozhodovaní zodpovedne všetky súvislosti !


Najčastejšie riziká tzv. domácej (nelekárskej) liečby:

1.    Ohrozenie života pacienta komplikáciami
2.    Vznik rezistentných kmeňov
3.    Vznik nových typov kmeňov z mutácií
4.    Poškodzovanie povesti autorov používaných metód alebo častí metód
5.    Poškodzovanie autorských práv a prirodzenej odbornej súťaživosti
6.    Demotivácia vo vývojových prácach autorov (vynálezcov, objaviteľov ..)
7.    Spomalenie vývoja uvedených metód finančným deficitom z uvedených dôvodov
8.    Neoprávnené obohacovanie sa tých špekulantov, ktorí zneužívajú know-how
9.    Neobjektívne závery z použitých metód
10.  Zavádzanie, mätenie a dezorientovanie pacientskej verejnosti neobjektívnosťou a neodbornosťou

 

© MUDr.E. Kozma, Slovakia, 06.02.2013