Ch.L.P.I. o.z. - Pre verejnosť

Aktuality
Aktivity občianskeho združenia
Z.O.Z.E.
Zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika
Pacientsky orientovaná medicína
Úvod O nás Ciele Upozornenia
Ch.L.P.I.
Chronické latentné perzistentné infekcie
Oznamujeme verejnosti, že občianske združenie Ch.L.P.I oficiálne zaniklo dňa 16.11.2017. ... čítať ďalej
Pre verejnosť
Konkurencia

je prostredkom plnenia najvyšších zákonov vývoja


Najvyššie univerzálne zákony vývoja živých systémov sú nasledovné
(vývoj živých systémov = podpora podstaty života):

1. Zákon generovania kvalitatívnej variability.
Tvorba kvalitatívne rôznych prvkov/objektov
(napr. vznik A, vznik B)

2. Zákon kvalitatívnej selekcie.
Selekcia najvyššej kvality a hierarchizácia - uprednostňovania vplyvu vyššej kvality nad nižšou kvalitou
(napr. A nad B)

3. Zákon reprodukčnej podpory kvality.
Reprodukčné zvýhodňovanie vyššej kvality nad nižšiou kvalitou

(napr. viac A ako B)

 

U človeka môžeme hodnotiť tri úrovne kvality:

 1. zdravie - parameter fyzického prežitia
 2. schopnosti (napr. inteligencia, tvorivosť, zručnosť ..) - parameter pracovnej výkonnosti
 3. osobnosť (napr. charakter, morálka, dobromyselnosť, ..) - parameter užitočnosti pre okolie

Pokiaľ konkurencia v praxi nespĺňa uvedené zákonitosti, neplní si tým prirodzené poslanie a zmysel zákonov podstaty života.  Najvyššie univerzálne zákony vývoja živých systémov by mali byť zjednocujúcim bodom všetkých ľudských činností, vrátane vedy a náboženstva, keďže ide o podporu „Života“ ako takého.

Presadzovanie presných vedeckých pravidiel v praxi preto znižuje nedorozumenia a podporuje harmóniu v integrovanej interdisciplinárnej spolupráci.

Pre bežného človeka je najjednoduchší spôsob zhodnotenia úrovne konkrétnej krajiny vyhodnotením nasledovných desať indikátorov kultúrnosti a civilizačnej vyspelosti . Podľa toho aká je skutočnosť v jednotlivých indikátoroch zhodnotíme veľmi rýchlo úroveň danej krajiny.

 

Desať všeobecných indikátorov kultúrnosti a civilizačnej vyspelosti spoločnosti:

 1. zdravie populácie a úroveň zdravotníctva
 2. starostlivosť o dôchodcov a starostlivosť o odkázaných na cudziu pomoc
 3. poplatky za ochranu a stupeň ochrany duševného vlastníctva
 4. úroveň školstva a výchovných zariadení
 5. úroveň reštaurácií a pohostinstiev najnižších cenových kategórií
 6. priority nákupu a investícií štátu a väčšinovej populácie
 7. poplatky za vymoženie spravodlivosti a úroveň justície
 8. tolerancia parazitizmu, kriminality (korupcie, organizovaného zločinu a pod.)
 9. úroveň väzenských zariadení a formy trestov
 10. úroveň verejných toaletných zariadení

Príklad stručného popisu vysoko civilizovanej spoločnosti podľa uvedených bodov:
Nízka chorobnosť v populácii (nízka morbidita), vysoká úroveň zdravotníckych služieb v každom smere (podľa parametrov vyššie uvedených MARQMS), široká starostlivosť a úcta k dôchodcom a odkázaným na cudziu pomoc, bezplatná ochrana duševného vlastníctva na príslušnom úrade, prísna ochrana autorstva vynálezcov, objaviteľov a iných tvorcov duševného vlastníctva, účinný spravodlivý systém proti nekalej súťaživosti, vysoká úroveň školstva, výchovy a hlavne bezplatného vzdelávania pre nadaných, bez závislosti od sociálnych pomerov, aj najnižšie cenové kategórie pohostinstiev sú na vysokej úrovni, štát prioritne investuje do dôležitých a verejne prospešných oblastí ako je zdravie, bezpečnosť, vzdelávanie, ekológia, potravinárstvo, doprava, energetika a pod., rovnako sa chová v súkromí aj väčšina populácie, luxus, reklama, showbiznis, biznis šport sú na poslednom mieste ak vôbec sú tolerované, hazardné hry a podobné škodlivé aktivity sú zakázané, vymoženie spravodlivosti nie je podmienené platbami za advokáta či inými poplatkami, spravodlivosť predsa nemôže závisieť od finančnej situácie jedinca, justícia má vysoký morálny kredit a verejnú dôveru,  kriminalita a parazitizmus sú netolerované, väzenské zariadenia sú humánne a tresty sú vysoko diferencované bez brutálnych foriem a bez primitívneho násilia, aj verejné toalety sú na vysokej hygienickej úrovni.

Asi takto by vyzeral stručný popis výpovede náhodného občana vo vyspelej krajine podľa uvedených orientačných 10 bodov. Ak sa k tomuto cieľu chceme čo najviac priblížiť, urobme si vlastné zhodnotenie uvedomelosti (v článku "Úcta, uvedomelosť a zdravie") a podľa toho konajme. 

 

 

© MUDr.E. Kozma, Slovakia, 06.02.2013