Ch.L.P.I. o.z. - Pre verejnosť

Aktuality
Aktivity občianskeho združenia
Z.O.Z.E.
Zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika
Pacientsky orientovaná medicína
Úvod O nás Ciele Upozornenia
Ch.L.P.I.
Chronické latentné perzistentné infekcie
Oznamujeme verejnosti, že občianske združenie Ch.L.P.I oficiálne zaniklo dňa 16.11.2017. ... čítať ďalej
Pre verejnosť
Úcta, uvedomelosť a zdravie

Vďačnosť je jedným z kľúčových prejavov úcty. Úcta k sebe je prvým predpokladom úcty k iným. Úcta k iným je jedným z dôležitých faktorov uvedomelosti (antiegoizmu).

Uvedomelosť človeka je daná stupňom jeho aktivity v nasledovných parametroch:

 1. spoločenskou významnosťou riešeného problému (antiegoizmus)
 2. príčinnosťou (hĺbkou riešenej príčiny)
 3. kvalifikovanosťou riešenia
 4. samostatnou aktivitou (spontánnou intenzitou a dĺžkou trvania aktivity v riešení daného problému)
 5. systémovosťou riešenia problému  

Úcta má rôzne konkrétne prejavy, najvýraznejším a najčastejším z nich je prejav vďačnosti. Úcta a oceňovanie lekára najmä zo strany verejnosti pacientov určuje najúčinnejšie rozvoj lekára a vôbec zdravotníctva.

Pacient, ktorý upláca alebo toleruje úplatky v skutočnosti ekonomicky posilňuje neetického lekára, ktorý sa ekonomickým zvýhodnením stáva vplyvnejším ako etický lekár, a teda skorumpovaný sa stáva mocensky nadriadeným ostatným lekárom. Súčasne úplatkami okráda etického lekára o jeho rozvoj a podporuje likvidáciu kvalitypozri zákony vývoja. Poškodzuje tým vlastne celú spoločnosť s generačnými dôsledkami. 

Najčastejším ospravedlnením pasivity ku korupcii je strachpredsudky z neúspechu vyriešenia situácie.
Pasivita je však takisto najčastejším predpokladom skorumpovania sa samého.
Vo väčšine prípadov sú to rovnaké kategórie ľudí na rôznych stranách v danej situácii !

Až na ozajstne výnimočné situácie beznádejnosti je pasivita neospravedlniteľná práve vtedy, ak sú možnosti prispenia k riešeniu situácie nenamáhavým spôsobom ako napríklad podpis pre petíciu, vyjadrenie súhlasu v referende a pod.

Podľa nasledovných bodov si môže každý sám seba zhodnotiť v úrovni uvedomelosti (orientačný autotest uvedomelosti).

Stupne vďačnosti pacienta ako prejav uvedomelosti a dopad na lekára:

 1. Verbálne prejavy zdvorilosti - pozitívny psychologický efekt na lekára
 2. Disciplinované dodržiavanie liečebného režimu určeného lekárom - uľahčujú prácu lekárovi
 3. Oficiálna (zákonná!) materiálna podpora poskytovateľa (lekára) - podporujú rozvoj lekára*
 4. Pasívna podpora progresívnych systémových zmien práce lekára - podporujú rozvoj lekára
 5. Aktívna podpora progresívnych systémových zmien práce lekára - najvýraznejšie podporujú rozvoj lekára

*Dary sú kontraverzným spôsobom oceňovania pre neostré hranice s korupciou

 Stupne nevďačnosti pacienta ako prejav neuvedomelosti a dopad na lekára:

 1. Verbálne prejavy negativizmu - negatívny psychologický efekt na poskytovateľa lekára
 2. Nedisciplinovanosť pacienta v liečebnom režime - komplikujú prácu lekárovi
 3. Bezohľadné zneužívanie ústretovosti lekára alebo podhodnotenie práce lekára - brzdia alebo zhoršujú rozvoj lekára
 4. Neoprávnené sťažnosti, ohováranie alebo iné poškodzovanie dobrej povesti lekára - brzdia alebo zhoršujú rozvoj lekára
 5. Rôzny druh sabotážnej činnosti voči lekárovi - najvýraznejšie brzdia alebo zhoršujú rozvoj lekára

 

Všetci normálni ľudia túžia po zdravej spoločnosti,
aj keď nie vždy si uvedomujú, čo k tomu patrí.

Nie je výnimkou stretnúť pacientov, ktorí očakávajú a požadujú od lekára vyliečenie, ale paradoxne nerešpektujú k tomu nevyhnutné nariadenia lekára. Niektorí pacienti sa správajú dokonca tak, akoby ani nechceli byť zdraví. Takéto prípady nás nútia k zamysleniu, akú úctu k sebe samým majú takí pacienti. 

Zdravá spoločnosť nie je určená len biologickým či psychickým zdravím, ale aj takými ukazovateľmi jedincov ako je úcta k iným a okoliu, ohľaduplnosť, súcitnosť, svedomie, pocit rovnováhy, radosť z aktivity, usporiadanosť vzťahov, spravodlivosť a pocit celkového šťastia čo najväčšieho počtu ľudí.

Zdravie spoločnosti je nemysliteľné bez zdravia jedincov.
Zdravie jedinca je nemysliteľné bez minimálnej úcty k sebe.
Úcta k sebe je nevyhnutnou podmienkou úcty k iným a okoliu.

Úcta k sebe je teda prvým krokom k zdravej spoločnosti, a aj keď mnohí túžia po zdravej spoločnosti, zabúdajú na tento prvý krok !

Úcta k sebe je vyjadrená prioritou hodnôt jedinca v každodennom živote, teda tým, aké dôležité miesto v ňom predstavuje jeho vlastné zdravie vo vzťahu k materiálnym hodnotám, kariére, mocenským cieľom, popularite a pod. Dokonca to, že niekto je presvedčený o sebaúcte k vlastnému zdraviu, nie je automaticky v zhode z každodenným chovaním jedinca. Často krát si ani neuvedomujeme že to, čo robíme,  je v rozpore s tým, čo chceme. V zhone za inými hodnotami často krát posúvame dôležitosť vlastného zdravia do druhoradej pozície. V takom prípade je chybou veriť, že taký človek vykoná pre zdravie iných viac, ako pre vlastné zdravie. Tento fenomén si málokto uvedomuje najmä pri udeľovaní moci tým, ktorí o našom živote a zdraví rozhodujú.

Úcta k sebe a okoliu je neoddeliteľná od dôsledného prístupu v odstraňovaní príčin chorôb, a teda neoddeliteľná od čo najkomplexnejšieho a najhĺbkovejšieho prístupu riešenia zdravotných problémov (tzv. exaktnej holistickej medicíny – vedeckej holistiky). Praktickou podmienkou realizácie takejto komplexnej a hĺbkovej medicíny je motivácia lekára vyliečiť pacienta, nielen liečiť a potláčať príznaky ochorení. Táto koncepcia je orientovaná pre zdravie a blaho pacienta – pacientsky orientovaná medicína (patient oriented medicine), ktorá vyžaduje, aby ekonomický motivačný systém bol orientovaný na odstraňovanie zdrojov problémov, zdrojov ochorení, na rozdiel od súčasného systému, ktorý profituje z chorých ľudí. Ekonomický systém nastavený tak, aby lekár profitoval zo zdravia pacienta, a nie z jeho choroby, sa nazýva zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika – Z.O.Z.E.

Účelom tejto kampane je z istého hľadiska aj diagnostika spoločnosti v tom, aký je približný podiel jedincov v spoločnosti so zmyslom pre uvedenú koncepciu uvedomelého prístupu pre zdravú spoločnosť. Je nemysliteľné presviedčať niekoho, aby chcel byť zdravým a šťastným, veď je to slobodná voľba, ktorú zohľadňujú aj zákony prírody v zmysle selekcie kvality.

V prípade, že podpora verejnosti bude významná, bude zmyselné pokračovať v rozvoji tejto koncepcie. V opačnom prípade bude logicky z tejto aktivity upustené.

© MUDr.E. Kozma, Slovakia, 06.02.2013