Ch.L.P.I. o.z.

Aktuality
Aktivity občianskeho združenia
Z.O.Z.E.
Zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika
Pacientsky orientovaná medicína
Úvod O nás Ciele Upozornenia
Ch.L.P.I.
Chronické latentné perzistentné infekcie
Oznamujeme verejnosti, že občianske združenie Ch.L.P.I oficiálne zaniklo dňa 16.11.2017. ... čítať ďalej
Úvod
Ukončenie činnosti OZ Ch.L.P.I.

Dôvodom je nezáujem a neochota štátnych ako aj iných odborných orgánov spolupracovať a riešiť problematiku, ktorá je náplňou občianskeho združenia Ch.L.P.I. Niektorí odborní pracovníci sa dokonca ponížili až na úroveň mobbingu a rôznych druhov útokov v zmysle poškodzovania povesti lekára. Nebudeme uvádzať podrobnosti, keďže verejnosť je takmer denne zaťažovaná rôznymi kauzami na najvyšších miestach a skúsenosti v tejto medicínskej problematike nie sú výnimkou. Mnohé rokovania s podnikateľskými záujemcami nás prekvapili svojimi nekalými snahami zneužiť aj takúto chúlostivú skupinu chronicky trpiacich pacientov len pre uspokojenie svojej finančnej nenásytnosti na úkor konečného výsledku a prínosu pre pacienta. Dokonca aj "renomované" súkromné kliniky zo zahraničia, ktorých zástupcovia sú vyzdvihovaní v medzinárodnej spoločnosti ILADS ako priekopníci, sa ponížili na praktiky priemyselnej špionáže a marenia konkurencieschopnosti lekárov na Slovensku v danej problematike tak, aby zvýhodnili prísun predražených služieb aj pre našich pacientov na klinikách v rámci ich siete. Žiaľ vymoženosť práva je na Slovensku veľmi nízka až nulová a potvrdzujú to aj moje skúsenosti, keďže podnet pre niektoré nekalé praktiky ostal zatiaľ bez reakcie. Podpora verejnosti a pacientov bola nízka a posledné obdobie mala výrazne klesajúci trend. Na základe uvedených skutočností sme sa preto rozhodli, že činnosť uvedeného občianskeho združenia ukončíme.

Ďakujeme a veľmi si vážime tých jednotlivcov, ktorí napriek ťažkej situácii pomáhali !

Chceli by sme veriť, že sa situácia v budúcnosti zmení k lepšiemu, aby sme takéto aktivity mohli obnoviť a presadiť v praxi spravodlivejší systém. Ak by došlo k podstatným zmenám v tejto veci, budeme registrovaných o tom hromadným emailom informovať. Pre tento účel môžu na novo uložiť do databázy svoj e-mail, nakoľko doterajšia databáza bude zrušením občianskeho združenia vymazaná či skartovaná.

Za občianske združenie
MUDr. Kozma Emilián

Zaregistrovať e-mailovú adresu