Ch.L.P.I. o.z. - Ciele

Aktuality
Aktivity občianskeho združenia
Z.O.Z.E.
Zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika
Pacientsky orientovaná medicína
Úvod O nás Ciele Upozornenia
Ch.L.P.I.
Chronické latentné perzistentné infekcie
Oznamujeme verejnosti, že občianske združenie Ch.L.P.I oficiálne zaniklo dňa 16.11.2017. ... čítať ďalej
Ciele
Články v sekcii
Cieľ a predmet činnosti
Cieľ a predmet činnosti

občianskeho združenia "Chronické latentné perzistentné infekcie" (Ch.L.P.I. o.z.).

 

Čo najširšia a najúčinnejšia pomoc pacientom postihnutým chronickými latentnými perzistentnými infekciami ako vážnou problémovou skupinou ochorení v súčasnosti a najbližšej budúcnosti. 

 

(Stanovy : Článok 3)

1. Prvým cieľom združenia je združiť pacientov alebo blízkych pacientov s chronickými latentnými perzistentnými infekciami (napríklad chlamydiózy, mykoplazmózy, boreliózy, L-formy bakterióz, ricketsiózy, bartonelózy a iné, prípadne ešte neznáme infekčné ochorenia v danej kategórii), u ktorých štandardné liečebné postupy zlyhali alebo sa ukázali ako málo efektívne.


2. Druhým cieľom združenia je vytvorenie tlaku verejnosti na založenie a následnú pomoc v rozvíjaní nového modelu zdravotníckeho zariadenia tzv. efektívnej medicíny (z pohľadu pacienta nazývaná aj „pacientsky orientovaná medicína“). Hlavným dôvodom je množstvo nevyliečených chronických pacientov s vyššie uvedenou kategóriou diagnóz, čo svedčí o vážnom systémovom zlyhaní zdravotníctva spôsobené nielen neúčinnosťou štandardných liečebných postupov, ale aj zlým motivačným mechanizmom, ktorý neodmeňuje lekára za vyliečenie či uzdravenie pacienta. V plánovanom predmetnom zariadení „pacientsky orientovanej medicíny“ bude zabezpečená špeciálna koncepcia (garantovanú technickým a technologickým riešením), ktorej neoddeliteľnou súčasťou je inovačný charakter činnosti a vedecký holistický prístup podľa zásad medicíny a vedy založenej na dôkazoch nazývaný aj ako „exaktná holistická medicína“. Ekonomickou podmienkou funkčnosti tejto koncepcie je kauzálne orientovaný motivačný systém, v ktorom bude lekár motivovaný pacienta príčinne vyliečiť, nielen liečiť (koncepcia tzv. zdrojovo orientovanej zdravotníckej ekonomiky - Z. O. Z. E. , zameranej na odstraňovanie čo najhlbších príčin problémov).


3. Tretím cieľom združenia je pripraviť štúdiu s inovatívnymi liečebnými metódami pre tých dobrovoľníkov - pacientov, u ktorých doterajšie štandardné liečebné postupy zlyhali, a sú buď neúčinné alebo majú iba paliatívny účinok (zmierňujú príznaky, ale nie sú schopné vyliečiť pacienta).


4. Štvrtým cieľom združenia je viesť dobrovoľnú evidenciu pacientov postihnutých chronickými latentnými perzistentnými infekciami a osobitne dobrovoľnú evidenciu podporovateľov vyššie uvedenej novej koncepcie efektívnej medicíny - pacientsky orientovanej medicíny (čl. 3, ods. 2).