Ch.L.P.I. o.z. - Pre pacientov

Aktuality
Aktivity občianskeho združenia
Z.O.Z.E.
Zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika
Pacientsky orientovaná medicína
Úvod O nás Ciele Upozornenia
Ch.L.P.I.
Chronické latentné perzistentné infekcie
Oznamujeme verejnosti, že občianske združenie Ch.L.P.I oficiálne zaniklo dňa 16.11.2017. ... čítať ďalej
Pre pacientov
Pre nových návštevníkov

Dátum spustenia prvej (starej) stránky:  jún 2012
Dátum spustenia renomovanej stránky: 18. február 2013

Táto stránka je určená predovšetkým pre ľudí, ktorí mali diagnostikované niektoré z takých diagnóz ako je chlamýdiová, mykoplazmová, L-forma, boréliová, bartonelová, ricketsiová infekcia alebo je podozrenie, že by sa ich takéto ochorenie mohlo týkať. Ostatne je samozrejme určené aj pre ich blízkych alebo tých, ktorých táto téma z akýchkoľvek dôvodov zaujíma.

To, aké prejavy môžu mať tieto ochorenia a prečo ich zahŕňame do skupiny Ch.L.P.I. vysvetľujme ďalej:

 

Chronické latentné perzistentné infekcie (Ch.L.P.I.) – dlhodobé skryté pretrvávajúce infekcie sú pre mnohých laikov neznáma skupina ochorení a dokonca ani mnohí netušia, že trpia týmito ochoreniami. Prečo? Lebo diagnostika je veľmi komplikovaná a zavádzajúca aj pre skúsených lekárov. Len dlhšími, dôslednými, komplexnými (holistickými) a analytickými postupmi sa lekár dopracuje k uvedenej diagnóze. Navyše ani lekári sa donedávna nedokázali zhodnúť v tom, že uvedená skupina ochorení vôbec existuje. Najnovšie vedecké poznatky už preukázali jednoznačne túto skutočnosť. Liečba je klasickými metódami neuspokojivá.

               Ako a kedy môžeme predpokladať či je niekto postihnutý chronickou latentnou perzistujúcou infekciou? Prvou známkou je postupné plazivé, nenápadné pribúdanie rôznych a mnohých nenápadných zdravotných problémov („akoby z každej choroby kúsok“) v sprievode  dlhodobej nevysvetliteľnej únavy bez dostatočne zistiteľnej príčiny. Z mnohých prejavov spomenieme napr. dlhodobo mierne zvýšená teplota, migrujúce bolesti kĺbov, svalov, rôzne očné príznaky, ťažko definovateľné pocity nevoľnosti a pocit choroby, výrazný pokles duševnej výkonnosti a schopnosti koncentrácie. Nástup týchto a mnohých iných symptómov môže byť aj rýchly, často po prekonaní zdanlivo banálneho zápalu dýchacích ciest. Obvykle vyšetrenia nezistia žiadne uspokojivé nálezy ani preukázateľné zápalové procesy, čo často končí s odporúčaním ošetrujúceho lekára navštíviť psychológa alebo psychiatra, a tak pacient mnohokrát končí na antidepresívach. Po rokoch sa začínajú „nabaľovať“ stále „viditeľnejšie“ ochorenia a komplikácie, ktoré odvedú pozornosť aj skúseného lekára natoľko, že liečba nesmeruje ku skrytej prvotnej príčine, ale len k viditeľným následkom. Príčinou týchto ochorení sú choroboplodné mikroorganizmy (chlamýdie, mykoplazmy, borélie ale aj iné menej známe verejnosti) často väčšie ako vírusy ale menšie ako baktérie, ktorými sa  nakazíme rôznym spôsobom podľa konkrétneho patogénu.

               Keďže mnohí pacienti často fyzicky a psychicky kruto trpia, pretože ostávajú bez adekvátnej liečby a podpory, jednak kvôli zlej osvete alebo aj úmyselnej marginalizácii a banalizácii tejto problematiky, táto prvá celoslovenská aktivita s medzinárodnou spoluprácou a aktivitou viedla k založeniu občianskeho združenia s názvom Chronické latentné perzistentné infekcie (v skratke Ch.L.P.I.  o.z.) pre pomoc pacientom a blízkym, rovnako k osvete a akejkoľvek pomoci v danej problematike.

 

Ochorenia s najčastejším výskytom pri dlhotrvajúcej Ch.L.P.I.

 • Chronický únavový syndróm, fibromyalgia a fibromyalgický syndróm
 • Duševné ochorenia (Alzheimerova demencia, depresívny syndróm, syndróm depersonalizácie, derealizácie a "brain fog", poruchy koncentrácie, pamäte a duševného výkonu)
 • Cievne a srdcové ochorenia (arytmie, artérioskleróza, ..)
 • Chronické zápalové ochorenia horných aj dolných dýchacích ciest (bronchiálna astma, tracheitída,sinusitída,  ..)
 • Črevné zápalové ochorenia (Crohnova choroba, chronická pankreatitída, ..)
 • Chronické zápaly močových a pohlavných orgánov (chronický perineálny algický syndróm, prostatitída, cowperitída, litreitída, cystitída, ooforitída, endometrtída, ..)
 • Pohybové a reumatické ochorenia (roztrúsená skleróza, reumatické choroby, ..)
 • Kožné ochorenia (bulózne dermatitídy, ekzémové ochorenia, ..)  
 • Imunodeficiencie rôzneho druhu a autoimunitné ochorenia      
 • Onkologické ochorenia
 • Nové ochorenia ako napr. morgelóny, "vietnamská dermatosystémová záhadná choroba"

 

Vo svetovej odbornej aj osvetovej medializácii je tématika Ch.L.P.I. neintegrovaná a často je zameraná len na čiastkové témy napr. ochorenia spôsobené boréliami, pľúcnymi chlamýdiami, mykoplazmy, L-formami baktérií a pod. Našou snahou je uviesť prehľadný systém podľa klinicky užitočných kritérií, upriamiť pozornosť na podstatu a neoslabovať sily či kolektívnu aktivitu v labyrinte čiastkových diagnóz a symptómov na úkor spoločnej podstaty a účinného riešenia problému. Aktivita Ch.L.P.I. o.z. je zameraná na praktické riešenie, zjednotenie tých, ktorých sa to týka najviac a realizáciu od jednoduchých po odvážnejšie ciele na profesionálnej úrovni zdravotníckej pomoci. V prípade medzinárodného záujmu neváhame vytvoriť aj medzinárodne orientované zariadenie špecializované na profesionálnu zdravotnícku problematiku Ch.L.P.I.

 

 

© MUDr.E. Kozma, Slovakia, 28.01.2013