Ch.L.P.I. o.z. - Pre verejnosť

Aktuality
Aktivity občianskeho združenia
Z.O.Z.E.
Zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika
Pacientsky orientovaná medicína
Úvod O nás Ciele Upozornenia
Ch.L.P.I.
Chronické latentné perzistentné infekcie
Oznamujeme verejnosti, že občianske združenie Ch.L.P.I oficiálne zaniklo dňa 16.11.2017. ... čítať ďalej
Pre verejnosť
Dopad voľného trhu na naše zdravie

Čo je pre vás lepšie a rozumnejšie? Jeden kvalitne vyšetrený a kvalitne liečený pacient alebo viacerí nekvalitne vyšetrení a nekvalitne liečení pacienti? 

Nezabúdajme avšak, že nekvalitné vyšetrenie alebo liečenie ohrozuje nielen zdravie ale aj život pacienta, čo ak by to bol váš blízky alebo práve Vy?
Mimochodom, podpora nekvalitného vyšetrenia či liečenia je v rozpore z Hippokratovou prísahou a základným poslaním lekára!
Ak však chceme kvalitné vyšetrenie a liečenie, potom musia byť lekár a sestra platení za kvalitu, nie za kvantitu!

V súčasnom slovenskom zdravotníctve sú

 • jedni lekári platení podľa kvantity evidovaných pacientov (tzv kapitácia) bez ohľadu na to, ako pracujú
 • iní lekári sú platení za kvantitu výkonov, nie však za kvalitu výkonov a už vôbec nie za kvalitu vyliečenia pacienta!
 • ak sa predsa len lekár rozhodne ignorovať tento systém, pokles počtu výkonov v prospech kvality paradoxne spôsobí jeho ekonomický krach!

Konkurenčnosť v zisku v komerčnom zdravotníctve núti zdravotnícky manažment zvyšovať počet výkonov, a tým preťažovať lekárov, sestry a ostatných pracovníkov! Málokto si uvedomuje, že konkurenčnosť v zisku ešte neznamená automaticky konkurenčnosť v kvalite!

Preťaženie zdravotníkov, predovšetkým lekárov a sestier   

 • spôsobuje nespokojnosť, napätie, konflikty v tíme ..
 • spôsobuje chybovosť, zmätky v práci s dopadom na pacienta ..
 • spôsobuje poškodzovanie zdravia zdravotníkov nadmerným stresom, extrémnym preťažením, havarijným rizikom v nepriaznivom prostredí ..
 • spôsobuje demotiváciu zdravotníkov aj vo finančnom ohodnotení a je príčinou nezáujmu, zlého správania, korupcie .. 

Odstránenie preťaženia zdravotníkov a dôraz na kvalitu, tzn. motivačné platby za kvalitu, vynaliezavosť lekárov a sestier

 • prinesie úctu k pacientovi s maximálnym úsilím vyliečiť pacienta a zastavenie zhonu po počte výkonov a kapitácii
 • vytvorí také podmienky, že lekári a sestry budú môcť na plno využiť vedomosti a zručnosti, hlavne tvorivosť, vynaliezavosť, vedeckosť, inovačnosť ...
 • prinesie nový charakter zdravotníctva s konkurenciou v stupni a počte vyliečených pacientov, nie v počte výkonov či inej nezmyselnej štatistike !

Súčasná trhová ekonomika voľného trhu produkuje to, o čo je záujem!

 • Ak je záujem o nezdravé veci, ekonomika produkuje nezdravé veci!
 • Ak je záujem o zdravé veci, ekonomika produkuje zdravé veci!
 • Aby bol záujem, teda dopyt zdravý, je potrebné vzdelávanie trhu a motivovanie ľudí k zdravým hodnotám!
 • Vzdelávanie trhu vychováva ľudí ako spoznať kvalitu aj bez príslušnej odbornej kvalifikácie!
 • Vzdelávanie trhu motivuje ľudí k zdravým hodnotám poukazovaním na následky nezdravého spôsobu!
 • Vzdelávanie trhu zvyšuje uvedomenie ľudí zvyšovaním dôležitého poznania!

K najúčinnejším nástrojom vzdelávania trhu patria laicko - odborné dotazníkové systémy hodnotenia kvality tzv. MARQMS (Mnohostranné meranie - skórovanie kvality pomocou referenčných ukazovateľov)

Čím sú charakteristické MARQMS systémy?

 1. poskytuje mnohostranný zoznam ukazovateľov kvality
 2. ukazovatele kvality sú zrozumiteľné pre laikov
 3. ukazovatele kvality umožňujú kvalifikovanejšie hodnotenie bez odbornej pomoci

Existujú rôzne zamerané MARQMS systémy pre rôzne oblasti a objekty označené doplnkovým názvom (napr. MARQMS - patient).
"MARQMS - patient" je systém určený pre hodnotenie kvality zdravotníckeho zariadenia (ambulancie, nemocnice) pacientom - laikom.

Ktoré oblasti sú zohľadnené pri hodnotení systémom MARQMS - patient?

 1. personál - komunikácia
 2. personál - odborný prístup
 3. liečba
 4. hygiena a toaletné služby
 5. mikroklíma
 6. architektúra
 7. administratíva
 8. ekonomika
 9. hospitalizačný režim pacienta
 10. strava, pitie a príslušné služby       

Ak chcete byť momentálne zdraví, žiadajte potlačenie príznakov, stačí nenáročnosť, teda povrchnosť !
Ak chcete byť v budúcnosti zdraví, žiadajte odstránenie zdrojov ťažkostí, zmeňte nároky a naučte sa hodnotiť kvalitu!

Nástroje MARQMS sú súčasťou zdrojovo orientovanej zdravotníckej ekonomiky (Z.O.Z.E.), sú jedným z mnohých technicko-organizačných subsystémov v spätnej väzbe s verejnosťou, a teda s pacientom.

 

 

© MUDr.E. Kozma, Slovakia, 06.02.2013