Ch.L.P.I. o.z. - Pre verejnosť

Aktuality
Aktivity občianskeho združenia
Z.O.Z.E.
Zdrojovo orientovaná zdravotnícka ekonomika
Pacientsky orientovaná medicína
Úvod O nás Ciele Upozornenia
Ch.L.P.I.
Chronické latentné perzistentné infekcie
Oznamujeme verejnosti, že občianske združenie Ch.L.P.I oficiálne zaniklo dňa 16.11.2017. ... čítať ďalej
Pre verejnosť
Negatíva lekárov a pacientov

Uvedené negatívne skutočnosti nie sú názorovým prejavom členov občianskeho združenia Ch.L.P.I., ale sumarizáciou najčastejšie vyjadrovaných názorov verejnosti, hlavne pacientov a zdravotníckeho personálu.

Najčastejšie negatívne prejavy slovenského a českého pacienta

 1. pasivita v riešení problému, spolieha sa na to, že to "niekto" vyrieši
 2. nekolektívnosť a neprofesionálnosť systémového riešenia
 3. kalkulačnosť (ak sa problém daného pacienta bezprostredne netýka, nezaujíma ho)
 4. výrazná kritickosť najmä tam, kde je kritika bezvýznamná
 5. negativizmus (tendencia k takým predstavám, ako sa nedá vyriešiť problém)
 6. od lekára očakáva najvyššiu kvalitu za ceny, ktoré zodpovedajú najnižšej kvalite a považuje to za konkurenčnosť
 7. radšej odmení šarlatána ako profesionála
 8. napriek trhovéhu kapitalizmu považuje za samozrejmosť, aby lekár pracoval takmer zadarmo, ale samozrejmosťou je, aby lekár za iné služby platil ako každý iný
 9. korupciu verejne kritizuje, ale v praxi ju rád využije, ak má z toho osobný prospech
 10. skorumpovaného lekára "odmení" úplatkom, "potrestá" ho skrytou nenávisťou, o ktorej len sám pacient vie, verejne ku skorumpovanému lekárovi avšak zachováva rešpekt a strach
 11. čestného lekára "odmení" skrytou spokojnosťou, verejne ho dôsledne kontroluje a rád zneužíva jeho ústretovosť, ktorú nedostal od skorumpovaného
 12. napriek tomu, že čestný lekár má neporovnateľne nižšie príjmy ako skorumpovaný, je pre pacienta "záhadou", že čestný lekár máva finančné problémy
 13. pred konkrétnou úlohou, kde môže pomôcť k vyriešeniu samotného pacientského problému, je príliš "rozvážny", podozrievavý až vyhýbavý 
 14. pred zodpovedným rozhodnutím pri riešení problému najradšej odpovedá za iných a predpovedá negatíva budúcnosti


Najčastejšie negatívne prejavy slovenského a českého lekára:

 1. tzv. odborné autority majú viac lobistický (najmä politický) ako reálny odborný charakter
 2. korupcia, ktorá je všade, neobchádza ani lekárov, vrátane veľkej korupcie ako napr. kauzy finančných skupín
 3. výrazná prevaha autoritatívneho odmeraného prístupu nad príjemným ľudským prístupom k pacientom
 4. nedostatočný individuálny prístup najmä vo väčších nemocniciach - pacienti sa cítia ako surovina pásovej výroby
 5. pacientovi chýba pri vyšetrovaní dôslednosť, presnosť a celistvosť (vyšetrenie vyzerá často alibisticky akoby pacient bol záťažou)
 6. pacient takmer nevidí u lekárov inovačný charakter práce
 7. rôzne poplatky sú položky často sa nezmyselné administrácie, ale nikde nie za úspech vyliečenia
 8. zlá organizácia práce lekárov a zlá logistika v medziodborovej koordinácii vyšetrení (pacient sa cíti ako pingpongová loptička a všade len čaká)
 9. zlé pracovné vzťahy medzi lekármi pociťuje aj pacient, kde prínos pre pacienta je na poslednom mieste, časté nekalosti v kariére lekárov, výnimočný nie je ani mobbing, šikana a vzájomné ohováranie lekára lekárom pred pacientom
 10. zneužívanie profesne mladých lekárov pred atestáciou ako lacná pracovná sila na neatraktívne administratívne práce pod zámienkou odbornej stáže
 11. bežná pracovná preťaženosť, neadekvátne odmeny, nezáujem starších lekárov odovzdávať skúsenosti mladším, vynútené zaraďovanie ešte neskúsených či neatestovaných lekárov do samostatne rozhodovacích pozícií pre nedostatok kapacít pod zámienkou potrebnej praxe, to všetko na riziko pacienta o čom málokedy pacient tuší 
 12. nespravodlivé odmeňovanie medzi samotnými zdravotníckymi odbornosťami napr. neadekvátne pomery platov medzi farmaceutmi, lekármi, stomatológmi a inými pracovníkmi v zdravotníctve, paradoxne nie je výnimkou ani vyšší plat u stredného zdravotného personálu ako u lekára !
 13. nespravodlivé odmeňovanie aj medzi špecializáciami a konkrétnymi pracovnými zaradeniami s ohľadom na záťaž, kvalifikačné nároky, zodpovednosť, rozsah odbornej prípravy a ostatnými faktormi bližšie v ergoekonometrii


Zámerne sme uviedli približne rovnaký počet najčastejšie verejnosťou spomínaných negatív na oboch stranách, aby nevzniklo podozrenie zo zaujatosti voči niektorej strane. Je jasné, že ak podľahneme negativizmu, tento zoznam poskytuje dosť dôvodov na polarizáciu a napätie, čo vedie len k stupňovaniu konfliktov. Treba si uvedomiť, že tento stav je len následkom dlhotrvajúcich a neriešených systémových chýb. Tento zoznam je tu uvedený práve preto, aby každý sebakriticky prehodnotil možnosti ako prispieť k postupnej eliminácii týchto negatív u seba a v svojom okolí čo najuvedomelejšie - bližie v článku o uvedomelosti. Ak podľadneme povrchnému egoistickému kriticizmu, budeme len prispievať k tomu, s čím mnohí určite spokojní dnes nie sú, a prečo aj problémové ochorenia nemajú potrebné zázemie na profesionálne riešenie. Pomôckou sú práve systémové modely v zdravotníctve, ktoré môžeme spoločne rozvíjať.


Stupne uvedomelosti lekára sú vyhodnotiteľné aj verenosťou podľa toho, akým spôsobom rieši problémy v dennej zdravotníckej praxi:

 1. systémové riešenie, kultúrnou formou, zjednocovaním uvedomelých kolegov a pacientov
 2. čiastkové systémové riešenie, ktoré je lokalizované na istú lokalitu pracovného výkonu
 3. nesystémové riešenie, ktoré spočíva v jednorázovom vyriešení problému medzi lekármi


Rovnako môže verejnosť zhodnotiť stupeň neuvedomelosti lekára pri riešení problémov v dennej zdravotníckej praxi:

 1. ohováranie iného lekára pred vyšetrovaným pacientom
 2. ohováranie iného lekára pred viacerými pacientami - znaky verejného ohovárania
 3. záškodnícka činnosť proti lekárovi zneužívaním osobných kontaktov alebo akýchkoľvek možností bez vedomia poškodzovaného
 4. záškodnícka činnosť proti lekárovi verejne napr. prostredníctvom médií, verejných stretnutí a pod.

 

V prípade, že pacient je svedkom niektorého z uvedených nekalých konaní lekára, má možnosť informovať občianske združenie Ch.L.P.I. o tejto skutočnosti za účelom systémových opatení proti nekalosti a potrebného zadosťučinenia. Za spoluprácu pri budovaní lepšieho zdravotníctva vopred ďakujeme.

© MUDr.E. Kozma, Slovakia, 17.02.2013